portfolio

Werkervaring 

OAK-advocaten                                                         feitenonderzoek en rapporteren i.v.m. onderzoek naar                                                                                            aansprakelijkheid onderwijsinstelling, HR

Stichting PrOo, Harderwijk                                     (interim)directeur de Sprenge Vaassen

Assuraad Advocaten, Ermelo                                 HR-medewerker

Stichting Meerkring , Amersfoort                         directeur Da Vincischool

Stichting de Kosmos, Hoogland                            directeur Montessoribasisschool de Kosmos

Luzac onderwijs bv, Zwolle                                    Rector lyceum

Stichting PrOo, Harderwijk                                   Locatieleider obs De Bogen, coördinator  brede school,                                                                                           Leerkracht groep 8 OBS de Waterval

Montessori onderwijs, Capelle a.d. IJssel           Montessorileerkracht

ROC Zadkine, Rotterdam                                       docent optiek

van Keulen Optiek, Rotterdam                              opticien, audicien, optometrist, contactlensspecialist

Tot augustus 2019 ben ik werkzaam bij stichting Proo, Harderwijk.

 

Toetsers en bellen

Register directeur Onderwijs (RDO)                    SchoolleidersregisterPO

B2O                                                                              Auditorenopleiding PO-raad

Process communicatietraining                               AddFuel

Kanjertrainer                                                             Stichting kanjertraining

Interim- en  verandermanagement in                  APS
het primair onderwijs

Van onderhandelen naar Mediation                     van der Hoeven en Nelissen

Onderwijskunde                                                       Universiteit Utrecht

Schoolleider primair onderwijs                             IJsselgroep/SON

Certificaat daltonleerkracht                                   Nederlandse Daltonvereniging

Schoolleider primair onderwijs                             SON opleidingen

Leraar basisonderwijs (PABO)                              Hogeschool Rotterdam & Omstreken

Montessoridiploma basisonderwijs                      Hogeschool Rotterdam & Omstreken

Leerlingbegeleiding/schooldecaan                       Transfergroep Rotterdam&Omstreken

Onderwijsbevoegdheid BVE                                   Pedagogisch Technische Hogeschool

Audicien                                                                     Stichting vakopleiding F.I.D.A.

Optiek, optometrie, contactlensspecialist           Christiaan Huygens MTS, Rotterdam

VWO    atheneum-B                                                 SG. Spieringshoek, Schiedam